De rol van de testmanager in softwaretesten

Als je software ontwikkelt is het natuurlijk erg belangrijk dat je de kwaliteit van de software kan waarborgen. Als testmanager speel je hierin een erg belangrijke rol. In deze blog duiken we dieper in de rol van de testmanager en hoe de testmanager de kwaliteit van softwareproducten kan garanderen. Ook bespreken we de verantwoordelijkheden die bij deze rol horen, het verschil tussen een testmanager en een testcoördinator en hoe een testmanager kan bijdragen aan het succes van softwareprojecten!

schedule 29 jan 2024
bookmark_border TMap® Quality for cross-functional teams
create

Wat is het verschil tussen een testmanager en een testcoördinator?

Wat is het verschil eigenlijk tussen een testmanager en een testcoördinator? Nou, het verschil zit hem in de reikwijdte en de verantwoordelijkheden. Over het algemeen heeft de testmanager de (strategische) leiding over het project aan tests terwijl de testcoördinator de leiding heeft over één bepaalde test of een segment aan testen.

Laten we hier wat dieper op ingaan.

De rol van de testmanager

Een testmanager heeft een strategische taak die gericht is op het waarborgen van het succes en de kwaliteit van het testproces binnen het project. Zo is deze persoon vaak verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van een testteam. De manager ontwikkelt en implementeert de testplannen en houdt dan toezicht op de uitvoering van deze tests. Ook is de testmanager betrokken bij het beoordelen van de testresultaten en het opmaken van rapporten die met stakeholders worden gedeeld. Verder zien we in de praktijk vaak dat de testmanager verantwoordelijk is het trainen en begeleiden van teamleden.

De rol van de testcoördinator

Een testcoördinator, aan de andere kant, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een team van testers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de uitvoering van de testplannen opgesteld door de testmanager. De coördinator werkt dan ook erg nauw samen met de testmanagers, de projectmanagers, de software testers en ontwikkelaars. De coördinator moet er namelijk voor zorgen dat de testen goed gepland en goed uitgevoerd worden. Ook zal de testcoördinator de testresultaten beoordelen en rapporten en bevindingen aan projectmanagers en andere stakeholders presenteren.

Verantwoordelijkheden van de testmanager

Nu we weten wat een testmanager is en wat het verschil is tussen de testmanager en de testcoördinator is het een goed idee om de verantwoordelijkheden van de testmanager even op een rijtje te zetten.

Testplanning en strategieontwikkeling:

De testmanager zal de teststrategie en het testplan opstellen. Deze worden aangepast aan de specifieke behoeften van het softwareproject. De manager zal dan ook moeten gaan nadenken over welke testmethoden en hulpmiddelen geschikt zijn voor de taak.

Beheer van middelen

Verder is de testmanager vaak verantwoordelijk voor het beheren en inzetten van de test resources. Je kunt dan denken aan:

  • Personeel;
  • Technische tools en hulpmiddelen;
  • De IT-infrastructuur.

Ook zal de testmanager moeten zorgen dat het team efficiënt samen kan werken. De manager zal dus ook fungeren als een soort consultant of adviseur.

Uitvoering en rapportage van tests

Ook zal de testmanager toezicht houden op het complete testproces. Op die manier kunnen ze garanderen dat alles volgens plan verloopt. Ze zijn daarbij ook verantwoordelijk voor tijdige en nauwkeurige rapportages als het op de testresultaten aankomt.

Stakeholdermanagement en communicatie

Communicatie is natuurlijk erg belangrijk tijdens het testproces. De testmanager onderhoudt de communicatiekanalen met alle betrokken partijen en geeft regelmatige (sprint-)updates over de voortgang van het project en het voorvallen van eventuele problemen.

Kwaliteitsborging en -controle

Tot slot zal de testmanager zich ook richten op het voorkomen van defecten door ervoor te zorgen dat de processen constant verbeterd worden, QA (quality assurance) en QC (quality control). Ze zorgen er ook voor dat de software die ontwikkeld wordt aan hoge kwaliteitseisen voldoet en sporen fouten op voordat de software aan de klant wordt vrijgegeven.

TMAP Testtechnieken voor testmanagers

Als testmanager moet je natuurlijk op de hoogte zijn van een breed scala aan testtechnieken. Dit is belangrijk om zo de kwaliteit en functionaliteit van softwareproducten te kunnen waarborgen.

Volg jouw testopleiding in een digitale leeromgeving

Onze testopleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met Sogeti (onderdeel van de Capgemini groep) waarbij startende, als je je dus wilt omscholen tot softwaretester, maar ook gevorderde deelnemers uit het testvak theoretische ondersteuning krijgen. Het geleerde wordt toegepast in de praktijk, waardoor de opleiding een bijdrage levert aan het verbeterde eindresultaat: “Test & Improve!”. Bekijk ons aanbod van testopleidingen.