Testomgeving uitgelegd: het OTAP model

Er zijn veel verschillende soorten testomgevingen die kunnen worden gebruikt voor het gestructureerd testen van software. In deze blogpost bespreken we het OTAP model. Maar wat is OTAP en hoe wordt dit model gebruikt voor softwaretesting. Laten we beginnen!

schedule 18 okt 2022
bookmark_border TMap® Quality for cross-functional teams
create

Wat is een testomgeving?

Een testomgeving is een plek waar je als softwaretester wijzigingen en verbeteringen in de software toetst. Deze plaats bestaat uit onderdelen zoals hard- en software, koppelingen, omgevingsdata, beheertools en processen. In principe heb je daarmee alles tot je beschikking om software op en gestructureerde manier te testen!

Waarom is een testomgeving belangrijk?

Het is belangrijk een juiste testomgeving te gebruiken omdat je je software volgens een betrouwbare, systematische methode wilt testen. De resultaten van de test moeten immers wel betrouwbaar zijn. Niet voor niets zijn er cursussen als TMap en TPI die je helpen om software zo goed mogelijk te doorgronden en effectief mogelijk op de markt te brengen.

Het OTAP model

Wat is OTAP? Het OTAP-model staat voor: Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. In dit model, ook wel OTAP omgeving, wordt software eerst ontwikkeld in een ontwikkelomgeving. Vervolgens gaat de software naar een testomgeving waar hij verschillende soorten testen ondergaat. Nadat de software al deze tests heeft doorstaan, gaat de software naar een acceptatie-omgeving. In deze omgeving wordt de software door gebruikers getest om te zien of hij aan hun behoeften voldoet. Is de software eenmaal geaccepteerd? Dan gaat hij naar een productieomgeving waar hij door eindgebruikers wordt gebruikt. Hieronder lichten we deze stappen in detail toe.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van de OTAP omgeving is dat de software vroegtijdig getest kan worden. Dit helpt om bugs vroeg in het ontwikkelingsproces te vinden en op telossen. Niet voor niets is het een veelgebruikte testmethode!

Nadelen

Het nadeel van de OTAP omgeving is dat het complex en duur is. Dit komt omdat het meerdere omgevingen en beheertools vereist. Jouw organisatie moet daarom ingericht zijn op deze manier van werken.

Stap 1 - Ontwikkelingomgeving

Het eerste onderdeel van het OTAP model is ontwikkeling. De software dient natuurlijk eerst gemaakt te worden! Dit doe je in de ontwikkelomgeving. Hierin bevinden zich vaak één of meerdere personen in een ontwikkelteam die ieder op een ontwikkel werkplek werken aan 1 gezamenlijke versie, die aan het einde van elke oplevercyclus wordt gekopieerd ofwel 'ingecheckt' in het versiebeheer programma op de ontwikkel server.

Stap 2 - Testomgeving

Zodra de eerste versie van de software is ontwikkeld, wordt deze automatisch van programmacode naar een draaibaar programma omgezet. Oftewel, de software wordt 'gebuild'. Eventueel wordt deze ook al doorgezet naar de testserver. Op de testserver kan er met deeltest, ofwel ´unittests´ automatisch technisch en functioneel getest worden.

Wordt er na de ontwikkelperiode een ‘release’ vastgesteld? Dan kan deze al worden getest met alle gekozen testgevallen door alle betrokkenen binnen jouw testproces.

Stap 3 - Acceptatie-omgeving

Zijn de testen gedaan? Na goedkeuring kan de versie van de software dan worden geïnstalleerd in de acceptatie-omgeving. Het is belangrijk dat dit installatieproces wordt gedocumenteerd in een productiegang draaiboek. Zo kunnen de stappen worden doorlopen en herzien wanneer er iets misgaat. Bovendien wil je deze stappen op dezelfde wijze doorlopen bij de productie in stap 4!

Qua software en hardware is deze acceptatie omgeving waarin wordt gewerkt, zo veel mogelijk hetzelfde als de productieomgeving. Zo krijgt de klant namelijk een beeld van hoe de software eruit gaat zien en gaat presteren in productie.

Stap 4 - Productie-omgeving

Indien de klant de software in de acceptatie-omgeving accepteert, dan wordt deze geïnstalleerd in de productieomgeving. Dit gaat volgens dezelfde stappen als wanneer de software van ‘release’ naar de acceptatie omgeving werd geplaatst. Hiernaast is het belangrijk dat er een back-up plan is. Dan kun je bij onvoorziene fouten of verrassingen de productie-installatie ongedaan maken en verder gaan met een oudere versie.

OTAP testomgeving uitgelegd

Nu we het OTAP hebben toegelicht, hopen we dat je deze begrijpt en dat dit model jou gaat helpen met een juiste testomgeving creëren. Deze blog is echter nog maar het topje van de ijsberg. Wist je dat het volgen van een testopleiding je alle facetten van softwaretesting leert? Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer weten over Testlearning?

Lijkt het je leuk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom onze testopleidingen? Volg ons dan op LinkedIn, schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief of lees onze blogs!