TMap kwaliteitsattributen: wat zijn het en hoe gebruik je ze?

Om te meten of kwaliteit van de software goed wordt getest en werkt, is het belangrijk dezelfde begrippen te hanteren. Op die manier weet iedereen waar het over gaat, simpel toch. Zo ook de TMap kwaliteitsattributen, wat een raamwerk is om de kwaliteit in kaart te brengen van een softwaresysteem.

schedule 5 okt 2022
bookmark_border TMAP® Suite Test Engineer
create

Wat zijn TMap kwaliteitsattributen?

TMap kwaliteitsattributen zijn een raamwerk voor het begrijpen en meten van de kwaliteit van softwaresystemen. Het raamwerk bestaat uit deze verschillende categorieën die we hieronder stuk voor stuk toelichten.

Beheerbaarheid

Het kwaliteitskenmerk beheersbaarheid slaat op de mate waarin een systeem correct, consistent en met weinig moeite kan worden geïnstalleerd.

Beveiliging

Dit kwaliteitsattribuut richt zich op het vermogen van een systeem om het te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging.

Bruikbaarheid

Bruikbaarheid gaat over de effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid waarmee gebruikers specifieke doelen kunnen bereiken in een bepaalde omgeving.Denk hierbij aan bedrijfsdoelstellingen.

Continuïteit

Het kwaliteitskenmerk continuïteit is de mate waarin een systeem tijdens en na een noodsituatie beschikbaar kan blijven. Dit betekent dat deze binnen een redelijke tijd opnieuw kan worden opgestart nadat zich ernstige problemen hebben voorgedaan. Continuïteit kan worden onderverdeeld in de volgende vijf elementen:

 1. Bedrijfszekerheid: in welke mate kan de gegevensverwerking vrij blijven van storingen?

 2. Robuustheid: in welke mate kan de informatievoorziening door gaan nadat de storing is opgelost?

 3. Herstelbaarheid: met welk gemak en welke snelheid kan de informatievoorziening na een storing hersteld worden?

 4. Degradatie mogelijkheid:met welk gemak kan de kern van de informatievoorziening worden voortgezet nadat een deel is uitgevallen?

 5. Uitwijkmogelijkheid:hoe gemakkelijk kan de informatievoorziening op een andere locatie worden voortgezet?

Functionaliteit - Overkoepelend

Het kwaliteitskenmerk functionaliteit-overkoepelend omvat alle andere functionele kwaliteitskenmerken. Het is de mate waarin het systeem diensten levert die voldoen aan gespecificeerde eisen.

Functionaliteit - Detail

Dit gaat over de mate waarin een systeem diensten levert die voldoen aan gespecificeerde eisen wat betreft nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en consistentie.

Functionaliteit -Validaties

Dit kenmerk omvat de mate waarin een systeem validaties uitvoert op ingevoerde gegevens om ervoor te zorgen dat deze correct, volledig en binnen het verwachte bereik vallen.

Gebruiksvriendelijkheid

Met gebruiksvriendelijkheid bedoelen we het gemak waarmee het systeem door eindgebruikers kan worden gebruikt.

Infrastructuur (Geschiktheid voor)

Het kwaliteitskenmerk infrastructuurtest de mate waarin het systeem zonder wijzigingen in de beoogde omgeving kan worden gebruikt.

Inpasbaarheid

Met inpasbaarheid wordt gedoeld op de mate waarin handmatige procedures en geautomatiseerde informatiesystemen op elkaar aansluiten en of deze methoden werkbaar zijn voor het bedrijf.

Performance

Performance gaat om de mate waarin een systeem onder normale omstandigheden voldoet aan gespecificeerde reactietijd doelstellingen. Het gaat om de snelheid waarmee het informatiesysteem interactieve en batch-transacties afhandelt.

Portabiliteit

Dit kwaliteitskenmerk gaat over de mate waarin een systeem van de ene naar de andere omgeving kan worden overgebracht met weinig of geen wijzigingen.

Zuinigheid

Bij dit kenmerk wordt gekeken naar de verhouding tussen het prestatieniveau van het systeem en de hoeveelheid resources die daarvoor gebruikt worden. Het prestatieniveau wordt in dit geval dan aangegeven in het transactievolume en de totale snelheid.

Waarom zou je deze attributen gebruiken?

Er zijn dus veel verschillende aspecten die een rol spelen bij het waarborgen van softwarekwaliteit. TMap kwaliteitsattributen bieden een uitgebreid raamwerk voor het denken over en meten van softwarekwaliteit. Door dit raamwerk te begrijpen en te gebruiken kun je zorgen dat je software van de hoogst mogelijke kwaliteit is.

Wat zijn enkele manieren om TMap kwaliteitsattributen te gebruiken?

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteitsattributen in de praktijk te gebruiken.De eerste manier spreekt voor zich.

 • Beoordelen op kwaliteit –Je kunt de attributen gebruiken om gemaakte software te beoordelen op kwaliteit.

 • Ontwikkelen van software -Je kunt ze ook gebruiken om de ontwikkeling van nieuwe software te sturen.

 • Achterhaal fouten–Je kunt aan de hand van de criteria eventuele fouten in de software achterhalen.

 • Inventariseer kwaliteitseisen van software -Je kunt met de attributen in kaart brengen wat kwaliteitseisen zijn voor jouw software.

 • Beoordeel verschillende software-opties-Heb je verschillende opties voor software liggen? Dan kun je de attributen uiteraard ook gebruiken om na te gaan welke optie het best past.

Tips voor het gebruik

 • Zorg ervoor dat je de verschillende soorten kwaliteitsattributen goed begrijpt;

 • Bedenk welke kwaliteitsattributen voor jouw software en project het belangrijkst zijn;

 • Gebruik het raamwerk om de kwaliteit van je software in verschillende stadia van ontwikkeling te beoordelen;

 • Communiceer je kwaliteitseisen en gebruikte attributen aan anderen die bij het project betrokken zijn.

Conclusie –TMap kwaliteitsattributen

TMap kwaliteitsattributen zijn een waardevol hulpmiddel om de kwaliteit van software te waarborgen. Door ze te gebruiken om de kwaliteit van je software te beoordelen, kun je ervoor zorgen dat je software van de hoogst mogelijke kwaliteit is.Wil je meer weten hierover? Dan is het volgen van een TMap cursus een optie.

Meer weten over Testlearning?

Lijkt het je leuk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom onze testopleidingen? Volg ons dan op LinkedIn, schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief of lees onze blogs!